Arrangemang i Skålan och Börtnan
De arrangemang som (fr.o.m. år 1996) presenteras bland Skålan-Börtnan www-sidor inberäknar större tillställningar som t.ex. vilka publikmässigt har en tydlig prägel av att avse folk även utanför byarna och vilka ställer krav på respektive arrangörsstab om att vara stor till numerären. Information om mindre arrangemang såsom kurser och utställningar (ej bild-) finns i huvudsak under huvudrubriken Kultur, och bildutställningar under huvudrubriken Bildarkivet.