Flygvy 3 øve Børtn
sammarn 1998
Flygvy 3 över Börtnan
sommaren 1998
Foto: Lennart Mattsson, LT*Dativ
Pao søvestjamska Vy øve sentrale Børtn aor 1998, sitt fra Skaolstrannen* å Iongna.
På svenska Vy över centrala Börtnan år1998, sett från (Skål)stranden och Ljungan.