Flygvy 3 øve Skaola
søammarn 1998
Flygvy 3 över Skålan
sommaren 1998
Foto: Lennart Mattsson, LT*Dativ
Pao søvestjamska Flygvy aor 1998 øve sentrale Skaola å vidar oppette Lænnesaoen*.
På svenska Flygvy år 1998 över centrala Skålan och vidare uppefter Lännesån.