Buvøalln Moran
Kărning ta smør
Fäbodvallen Moran
Kärning av smör
Foto: Okjend*Dativ
Pao søvestjamska Frao venster i bild e butausan a Elisabeth i Sånnvis (f.1883) å a Per-Ers-Kristina (f.1903) synlein mă å kărne smør pao buvøalln Moran.
På svenska Från vänster i bild syns fäbodtöserna Elisabeth [Karlsson] Sundvisson (f.1883) och Kristina [Jönsson] Karlström (f.1903) med att kärna smör på fäbodvallen 'Morarna'.
NOT 1: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).
NOT 2: Notera att diftongen 'au' i orden butaus i søvestjamtska (liksom mestadels i norska) uttalas som [øu]. Detta erinras eftersom det är ett trist faktum att de flesta jamtar tror att 'au' ska uttalas som [ao] som i sin tur är den korrekta stavningen av den för Søvestjamtland karakteristiska s.k. sekundära diftongen. Den senare stammar från det gamla fornnordiska långa, öppna a:et (här betecknat ă), och kan exemplifieras av ordet blaomaolebaotn = 'Den blåmålade båten' = Ångaren Thomée.