Feuse i Erik-Svens
Ladugården i Erik-Svens
Foto: Bengt Nilsson
Pao søvestjamska Feuse i Erik-Svens i Skaola 11/10 2008.
På svenska Ladugården i Erik-Svens i Skålan den 11/10 2008.
NOT: Det som i svenska benämns 'ladugård' heter på norska och jamska 'fjøs' eller 'feus' och är ihopdragningar av ordet 'fehus'.
Se Trønderordboka.