Hester oppi-Nils
sammarn 1999
Hästar 'upp-i-Nils'
sommaren 1999
Hester oppi-Nils sammarn 1999
Foto: Lasse Larsson
Pao søvestjamska Hestan hans Jøran oppi-Nils i Børtn 3 juli 1999.
På svenska Görans 'upp-i-Nils' i Börtnan hästar den 3 juli 1999.