N rein i Vælle
En ren i Välle
Foto: Lasse Larsson
Pao søvestjamska Vinter i Søvest-Jamtland aor 2006. Sol å mykkje snø! Ein rein e synlein pao anner sien om Iongna i Vælle.
På svenska Vinter i sydvästra Jamtland år 2006. Sol och mycket snö! En ren syns på andra sidan om Ljungan i Välle.