Pirking pao Fotingen
vaorn 2001
Pimpling på Fotingen
våren 2001
Foto: Mr/Ms Nilsson
Pao søvestjamska Fotingen 28/4 2001, klåkka 20.30. N Bengt oppi-Erik-Svens pirke pao Fotingen.
På svenska Fotingen den 28/4 2001 klockan 20.30. Bengt Nilsson från Erik-Svens pimplar på Fotingen.