Ærsjakt i Børtn
aor 1995
Älgjakt i Börtnan
år 1995
Foto: Jan Vikström*Dativ
Ærsjakt i Børtn 22/10 1995 mă n rektun ærshunn. Jamthunn Bazzo at a* Jan Vikstrøm ha stellht n ælg.
 Jaktlaga i Børtn
Om du vill lăsa om jamthunn kan du begynn mă falanne dokument:
 Jamthundklubben.  Fårste styrelsa
 Jämthunden  (Aksel Lindström)

 Aksel och jämthunden  (Bertil Mattsson)
 Aksels liv  (Bo Oscarsson)
 Aksels vikingaromaner  (Bo Oscarsson)
 Aksel Lindström-Sällskapet  (Bo Oscarsson