Ærsjakt hemă Haosjøa
Älgjakt vid Håsjön
Ærsjakt hemă Haosjøa
Foto: Gösta Pålsson*Dativ
Pao søvestjamska N go n ærsjakt hemă Haosjøa*. Breddmă ælgen e n Lars Pålsson, Fotingen, å jamthunn hans far senn, synlein.
På svenska God älgjakt vid Håsjön. Vid älgen syns Lars Pålsson, Fotingen, och hans fars jamthund.
NOT: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).