Hærser i Ødins
sammarn 1998
Hässjor i Ödins
sommaren 1998
Hærser i Ødins sammarn 1998
Foto: Lasse Larsson
Pao søvestjamska Hærser pao Ødinstekkta i Børtn 23 juli 1998.
På svenska Hässjor på åkern i Ödins den 23 juli 1998.
NOT 1: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).
NOT 2: I hellht korrekt jamska să sku uttrykke 'pao Ødinstekkta' ha vø skrevent som 'pao Ødinstekkten', dvs orle 'Ødinstekkta' sku ha vø dativbøygt. Dă e dåkk int gjortt ettesom 'Ødinstekkta' i Børtn e vedertegent som sta-bestemming for tekkta ifraoge.