Ei paoskkjering i Børtn
En påskkärring i Börtnan
E paoskkjering i Børtn
Foto: Okjend
Pao søvestjamska Ei paoskkjering i Børtn.
På svenska En påskkärring i Börtnan.