Traongføarsn
Trångforsen
Traongføarsn
Foto: Lars Bergström, Riksantikvarieämbetet
Pao søvestjamska Traongføarsen e n storslegen n føars i Ljångnen* nagur kilometer nea Skaola. N bilvgæg lee fram te n naturskøn n rast- å steikplass hemă føarsa*. han hell hu som vaoge kan ta seg øve alva via e hengbru ă la Indiana-Jones.
På svenska Trångforsen är en storslagen fors i Ljungan några kilometer nedströms Skålans by. En bilväg leder fram till en naturskön rast- och grillplats invid forsen. Den som vågar kan ta sig över älven via en hängbro ă la Indiana-Jones.

Traongføarsn ova brua
Foto: Anders Persson

NOT 1: Orla 'Ljångnen' å 'føarsa' stao begge tvo i bestemd form dativ.
NOT 2: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).