Tomtetradisjon i Skaola
1930 –
Tomtetraditionen i Skålan
1930 –
Herman Svelander
Foto: Okjend
N Herman Svelander
Lars Handler
Foto: Okjend
N Lars Handler
Pao søvestjamska N Lars Handler å n Herman Svelander sette aor 1930 igaong mă å deile ut julklapper i alle gaorler, n tomtetradisjon som săăn ha fortgaott uabrøttn gjønom aora. Dă va saoless aor 2007 78:e gaongen i ra som onger (å kanske æven ein å ăăn gamlar) mă n stor spenning invente e besøyk ta tomtom* i Skaola.
På svenska Lars Handler och Herman Svelander satte år 1930 igång med att varje jul dela ut julklappar i alla gårdar, en tomtetradition som sedan har fortgått oavbrutet genom åren. Det var således år 2007 den 78:e gången i rad som barn (och kanske även en och annan äldre) med stor förventan inväntade ett besök av tomtarna i Skålan.
NOT: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).
Tomter kring 1958-59 – Hest å shlăă
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska Tomter kring 1958-59. Hestkusk e n Per-Ingvar Hamrén. Bakăfor ler blann anner a Lena [Olofsson] Söderström, a Lisa [Mårtensson] Nordenberg å n Gunnar Hamrén vă synlein.
På svenska Tomter kring 1958-59. Hestkusk e n Per-Ingvar Hamrén. Bakăfor ler blann anner a Lena [Olofsson] Söderström, a Lisa [Mårtensson] Nordenberg å n Gunnar Hamrén vă synlein.
Tomter kring 1958-59 – Pao shlăă
Foto: Gudmund Mårtensson

 
Julaftan 1964
Laongdaferd mot natt
Aore va 1964 å mă skulle fire jul i Skaola. Dă gjorle mă i å for seg alle jamne aor, menn n henn gaongen va spesiell. A farmor å n faffar i Lars-Janns hadde øarne sa tomtn mă tomtenisser skulle kúmma.
Forutsettingan va ahlltsă gjeven. Dă va julaftan, je va lihllpøjk å tomter skulle køamma. Va je int begreip va att oppfattinga mi om tia va litte leta ihoptrengd. Dă for maonge onger să klassiske "Laongdafărd mot natt" vaort ekstra utdregen i å mă att gaorln Lars-Janns laog i fel enne ta bya*. Je hadde gjerna bytt jamn mot odd e aor, aotminstone allhtgjønom laongventan som vaort uthărla. Antale hestbjellrer som je høurle om kvelln var oreknelein te antale. Å anner sien vaort julaftan i ti rekne maksimere pao dă vise att je hadde de meste ta dă som va artut kvăr să seint som i 22-tien* om kvelln. Inte să ille i ettehann!
Når tomtesellskape entlein anlennte va je să te graă "tagge" att je høll pao å sprekke. Sitt ifrao vyen mi vellhte dă pløtslein in n tornado ta tomter i Lars-Janns. Je kom aller å gløme tempo-øukinga å scenerie mă tomtenisser øverallht ti husan*. Dă va alldeiles som om julklappan inte hadde nagun betyelse mann utdeilinga skedde. Fårst ettera, dao tomtan hadde forsvønne å e stånn ta annhemting hadde vørtte møgjlein, køam paketøppnarinstinktn tebaker. Dă høre vel æven te saken att de som sto for "servisn" sekert va branog angjelegne om å sjălv entlein fao komma heim å fire litte jul.
 N Lasse
* Notere att orla byn (m), tia (f), å huse (n), ha vørte dativbøygd te bya, tien, å husan.
Julaftonen 1964
Lång dags färd mot natt
Året var 1964 och vi skulle fira julafton i Skålan. Det gjorde vi i och för sig alla jämna år, men den gången var speciell. Farmor och farfar i Lars-Janns hade ordnat så att tomten med tomtenissar skulle komma.
Förutsättningarna var alltså givna. Det var julafton, jag var lillpojke och tomtar skulle komma. Vad jag inte begrep var att min tidsuppfattning var något ihopträngd. Den för många barn så klassiska "Lång dags färd mot natt" extra utdragen i och med att Lars-Janns låg i fel ände av byn. Jag hade gärna bytt jämna mot udda år, åtminstone under den långa väntan som uthärdades. Antalet hästbjällror som tycktes höras den kvällen var oräkneliga till antalet. Å andra sidan blev julafton maximerad på det viset att jag hade det mesta av det roliga kvar så sent som i 22-tiden på kvällen. Inte så illa i efterhand!
När tomtegänget äntligen anlände var jag så till den milda grad "taggad" att jag höll på att spricka. Sett ifrån min vy vällde det plötsligt in en tornado av tomtar i Lars-Janns. Jag kommer aldrig att glömma tempoökningen och sceneriet med tomtenissar överallt i huset. Det var alldeles som om julklapparna inte hade någon betydelse under det att utdelningen skedde. Först efteråt, då tomtarna hade försvunnit och en stund av andhämtning hade möjliggjorts, kom paketöppnarinstinkten tillbaka. Det hör väl också till saken att de som stod för "servicen" säkert var ganska angelägna om att själva äntligen få komma hem och fira lite jul.
 Lasse
 

Julaftan aor 1974 – Hester ha vørte utbytt mot hestkrafter
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska Julaftan aor 1974. Moderne tier å sellsamme innovasjoner. Hester ha vørte utbytt mot hestkrafter.
På svenska Julafton år 1974. Moderna tider och sällsamma innovationer. Häster har blivit utbytta mot hästkrafter.
Utdeiling ta julklapper heri Zakris aor 1974
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska Utdeiling ta julklapper heri Zakris aor 1974. Ein ta maonger klassiske scenarier om julaftan: Faffar + lilhlpøjk + tomte.
På svenska Julklappsutdelning i Zakris år 1974. En av många klassiska scenarier på julafton: Farfar + lillpojke + tomte.
NOT: Faffarn = Zakris Mårtensson, lilhlpøjken = Sven Mårtensson.
N dryg n dusk mă tomter om julaftan aor 1982
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska N dryg n dusk mă tomter om julaftan aor 1982. Ein ta di hiteran i bild e branog ljøt.
På svenska N dryg n dusk med tomtar på julaftan år 1982. En av de hitersta i bild är ganska ful.
E rekordeleint e lass mă tomter bakă n forspent n hest om julaftan aor 1988
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska E rekordeleint e lass mă tomter bakă n forspent n hest om julaftan aor 1988. A Anna Nordenberg e kusk.
På svenska Ett rekorderligt lass med tomtar bakom en förspänd häst på julaftan aor 1988. Anna Nordenberg är kusk.
E tomtelass pao julaftana aor 1988
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska E tomtelass om julafta 1988, pao veg utfor e li. Hendelseutvekklinga verke ha skăpa e kollektiv e fokusering.
På svenska Ett tomtelass på julafton 1988, på väg utför en lid. Händelseutvecklingen verkar ha skapat en kollektiv fokusering.
E tomtelass pao julaftana aor 1988
Foto: Gudmund Mårtensson
Pao søvestjamska Snøn lyse vit pao tekt å li.
  Endast tomtn e vakjen om natta i juleti.
På svenska Snön lyser vit på åker och lid.
  Endast tomten är vaken om natten i juletid.
NOT: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).