Hambersedu
i shlute ta november
'Holmbergsedan'
i slutet av november
Hambersedu i shlute ta november
Foto: Anders Larsson
Pao søvestjamska Hambersedu i shlute ta november.
På svenska 'Holmbergsedan' i slutet tav november.