Hambersedu i vinterskrud
'Holmbergsedan' i vinterskrud
Hambersedu i vinterskrud
Foto: Lasse Larsson*Dativ
Pao søvestjamska Hambersedu, som e n deil ta Jångnen*, ligg sirka 1 km ova Børtn.
På svenska 'Holmbergsedan', som är en del av Ljungan, ligger cirka 1 km uppströms Börtnan.