Vy øve Vikjen
søammarn 1999
Vy över Viken
sommaren 1999
Vikjen i Skaola søammarn 1999
Foto: Lasse Larsson*Dativ
Pao søvestjamska Vy øve Vikjen* i Skaola søammarn 1999.
På svenska Vy över 'Viken' i Skålan sommaren 1999.
NOT 1: Stanamne ('ortnamne'), som orlagrannt e de vedertegne, e n kvărlevvd bestemd form dativ ta 'vik'. Plassn ifraoge skă int vaorl ihopsvelle mă størar (sjø)vika i Skaola. Seinara e nemlein benemnd Vika (som e bestemd form akkusativ ta 'vik'). Kvarlevvd e s.k. kasusformer gjăr sølles att dă e n skjerne milla namnom* pao de tvo viker som man i Skaola oftest referere te.
NOT 2: Bokstaven ă stao for e laongt å oppet (ljøsst) e 'a' (mă e uttal [ahhh]).