Fiske i Skålan och Börtnan
Skålan och Börtnan med omgivningar har i alla tider varit vida kända trakter för storfiskjare (storfiskare). Bynamnen borgar för ett lyckat fiske, oavsett typ av fiskevatten eller säsong. Inom fiskevårdsområdena ryms betydande delar av älven Ljungan, ett stort antal åar, vidsträckta sjösystem samt en mängd tjärnar.

Här finns de flesta sorter av fisk som förknippas med skogs- och fjällandskapen. Det är bara att välja bland øure (öring), storøure (laxöring), regnbaga (regnbågslax), rør (röding), har (harr), sik (sik), abbarr/øabbarr (abborre) gjedde (gädda) och lăkă (lake).


En storöring fångad i Fotingen av Georg Eriksson
Världsrekord i Börtnan den 10 maj 2000. Johan Handler
från grannbyn Skålan med sin regnbåge som vägde
14,1 kg.
(Foto: Lennart Mattsson)
Rekordfiskar finns det gott om. I Børtnsjön (Stora Børtnen) har det under de senaste åren fångats åtskilliga sikar i viktklassen 5 – 6 kg samt regnbågslaxar upp till drygt 9 kg. Sikfångsterna har aldrig inrapporterats, men det handlar om inofficiella jamtska (och därmed ofta svenska) rekord. Den största av sikarna finns bevarad i uppstoppad form för allmänt beskådande i byns lanthandel. En dylik storsik om 5,85 kg fångades i Skaolsjøn (Skålsjön) för något år sedan.

Av de bärgade regnbågslaxarna kan nämnas den rekordartade fisken om 9.45 kg, liktydigt med det gamla svenska rekordet (se Sportfishing in Sweden 1995) och fångad 1994-09-22 av Stefan Giljam. Det rekordet överträffades 2000-05-10 i bästa "Bob Beamon"-stil av Johan Handler som slog till med nästintill oöverträffbara 14,1-kg (se Svenska sportfiskerekord).

Fiskekort som gäller i respektive fiskevårdsområde kan inhandlas på diverse ställen i Skålan och Börtnan. Fiskebåtar kan hyras genom vissa förmedlare.