Fiske inom Börtnans fiskevårdsområde

Byn Börtnan är naturskönt belägen invid Ljungans strömmande vatten. De c:a 50 bofasta invånarna lever i en naturnära och avstressande miljö där en hög livskvalité är vardagsvara. Inom Börtnans fiskevårdsområde (BFVO) finns stora möjligheter till ett variationsrikt fritidsfiske i tjärnar, strömmar och sjöar. Till byn kan man komma per bil eller buss, bo i någon av byns alla småstugor och med lätthet ta sig till fiskevårdsområdets samtliga fiskevatten. I grannmiljön ingår ett flertal fjällkedjor som exempelvis Klövsjöfjällen och Oviksfjällen (bägge inom 2-3 mils avstånd). Under påskhelgen varje år fram till år 2003 anordnades på påskdagen en pimpeltävlingen Børtnspimpeln. På grund av för varma påskförhållanden har tävlingen varit inställd de senaste åren.

I områdets fiskevatten finns goda bestånd av øure (öring), storøure (laxöring), regnbaga (regnbågslax), rør (röding), har (harr), sik (sik), abbarr (abborre) gjedde (gädda) och lăkă (lake).

Det planteras regelbundet in ädelfisk i det vattensystem som ligger inom fiskevårdsområdet.
N Hanns pao Postn med en grandios öring
fångad i Ljungans flöde genom Börtnan.
Fiskekort som gäller i fiskevårdsområdet kan inhandlas på diverse ställen i och i närområdet till Börtnan. Den som så önskar kan hyra en fiskebåt, med eller utan motor.