Fiske inom Skålans fiskevårdsområde

Inom Skålans fiskevårdsområde (SFVO) finns ett rikligt utbud av fiskevatten för sportfiskare. Inom området ryms betydande delar av älven Ljungan inklusive ett vidsträckt sjösystem, ett stort antal åar samt en mängd tjärnar. Det erbjuds upplevelser i en storslagen natur och möjligheter till ett lyckat fiske under alla årstider.

Under påskhelgen varje år anordnas på långfredagen pimpeltävlingen Skaolpimpeln.

I områdets fiskevatten finns goda bestånd av øure (öring), storøure (laxöring), regnbaga (regnbågslax), har (harr), sik (sik), øabbarr (abborre) gjedde (gädda) och lăkă (lake).

Det planteras regelbundet in ädelfisk i det vattensystem som ligger inom fiskevårdsområdet.
Anders Persson, Skålan, med en av honom och Magnus Berglund, Börtnan, fångad storsik om 5,85 kg. Foto: Ida Persson
Fiskekort som gäller i fiskevårdsområdet kan inhandlas på diverse ställen.