Börtnangården

Börtnangården utgörs av byns f.d. folkskola och är sedan några år tillbaka upprustad av Börtnans byutveckling ekonomisk förening (BBEF). Fastigheten ägs från och med november 1997 av föreningen som förvaltar gården och står för de löpande kostnaderna. Lokalerna i huvudbyggnadens markplan används som bygdegård, bönhus och aktivitetshus medan rummen på övervåningen är mer permanent anordnade för vävning, bykontor och liknande ändamål. En angränsande byggnad rymmer byns bakstuga att användas för i huvudsak tunnbrödsbakning.
Adress
Börtnangården
(Gamle skola)
Börtnan 782
840 31 ÅSARNA
Republiken Jamtland
Kontaktperson
Gunhild Ericsson
0687-33053

Fonden för Börtnangården

Bidrag till Fonden för Börtnangården kan lämnas genom insättningar på bankgiro 172-6926. Vanligtvis sker detta i samband med begravningar, till minne av den som har gått bort.
Avkastningen från fonden är ämnad för utsmyckning av gården, men inte för själva driften (dvs inte för löpande utgifter). Under exempelvis år 2012 inköptes en ny flaggstång och dessförinnan har porslin, linnedukar, m.m. anskaffats.
Kontaktperson
Gunhild Ericsson
0687-33053
Fonden för Börtnangården
Minnesblad för insättningar på Fonden för Börtnangården.