Republikflagga  Börtnans fvo
 
Agne Wikén
c/o SCA Skog AB (Bolage)
070–319 88 07
Stationsvägen 7, 840 40 Svenstavik
Börtnans fiskevårdsområde
Börtnans fiskevårdsområde (BFVO) utgörs av fiskevatten i Ljungan med omnejd i anslutning till byn Börtnan, och är även namnet på den förening som styr fvo:t. För mer info, se Fiske inom Börtnans fvo.
Styrelsen för Börtnans fiskevårdsområde
Ordförande: Agne Wikén
c/o SCA Skog AB (Bolage)
070–319 88 07
Stationsvägen 7
840 40 Svenstavik
Ledamot: Gunnel Hennebo
070–368 11 46
Börtnan 721 (Halvar-Janns)
840 31 Åsarna
Ledamot: John-Arne Thyselius
0687–580 12 64
Utomsjön 66 (Uttasjøn)
840 32 Åsarna
Suppleant: Sören Hansson
070– 333 10 41
Börtnan 770 (Nils-Hanns)
840 31 Åsarna
Suppleant: Gunhild Ericsson
073–033 19 63
Börtnan 766 (Oppi-Nils)
840 31 Åsarna
Kassörtjänst för
Börtnans fiskevårdsområde
Kassör: c/o Kerstin Lilja
070–575 69 28
Börtnan 816 (Oppi-Josefs)
840 31 Åsarna
Börtnans FVO: Fiskeguide
Angående det felaktiga stadnamnet 'Ljungan'
Stadnamnet 'Ljungan' är egentligen en felaktig namnbildning etymologiskt (språkhistoriskt) sett. På jamska heter ån i bestämd form ackusativ (bfa) Jongna (eller Iongna om man har kunskap om ordets etymologiska ursprung). Bokstäverna 'L' och 'u' i ordet är troligen resultatet av att någon eller några skrivare relaterat stadnamnet ifråga till 'ljung' och 'ljungeld' i betydelsen 'den blänkande/blixtrande ån'.
Om 'L' tas bort och 'o' tas tillbaka istället för 'u' så fås 'Jongan' som namnmässigt anknyter till den fiskeplats 'oghnaroos' som omnämns i ett pergamentsbrev från år 1412, en plats där ändelsen 'oos' = 'os' betyder åmynning. Vidare är 'j':et i 'Jongan' = 'Jong' + 'an' egentligen prepositionen 'i' som har sammansmält med ordet 'oghnar' = 'oghn' + 'ar', där 'ar' står för det nutida 'åns' (genitiv).
Kort sagt: Stadnamnet för ån som rinner genom Börtnan är rätteligen i (bfa) Iongna, en namnform som direkt återspeglar det ursprungliga, lokala uttalet.