Snöskoter i Byes
Börtnans snöskoterklubb
Org.nr: 802453-3765
 
c/o Håkan Ericsson
Börtnan 784 (Eli-stugu)
840 31 ÅSARNA
070 – 640 07 26
Republiken Jamtland
Inplastade kartor
Inplastade kartor över alla snöskoterleder i Bergs kommun och i berörda områden i kringliggande kommuner finns att köpa för 125 kr av de i styrelsen.
Börtnans snöskoterklubb
Börtnans snöskoterklubb är en ideell förening som verkar för att underhålla och förbättra de skoterleder som finns i Börtnan och dess omgivning. Speciella målsättningar är att ... En nyckel för att lyckas med det listade är att ha ett gott samarbete med berörda markägare och med Börtnans fiskevårdsförening.
Medlemskap
Den som vill stödja Börtnans snöskoterklubb och dess verksamhet kan göra detta primärt genom att bli medlem eller stödmedlem i föreningen. Medlemskap uppnås genom att till bankgiro-nr 649-2144 betala en årsavgift (kalenderår) enligt något av alternativen
Styrelsen för Börtnans snöskoterklubb
Ordförande: Håkan Ericsson
070 – 640 07 26
Börtnan 784 (Eli-stugu oppi-Nils)
840 31 Åsarna
Kassör: Jane Larsson
073 – 061 49 64
Börtnan 737 (Pelles-i-Per-Jørns)
840 31 Åsarna
Sekreterare: Peter Persson
070 – 217 94 92
Börtnan 737 (Pelles-i-Per-Jørns)
840 31 Åsarna
Glöm inte bort att skriva namn, adress, och telefonnummer. Det går även bra att betala kontant direkt till någon av styrelseledamöterna.
Pao søvestjamska  Mă kanskje raokes nagerst utette lea.
På svenska  Vi kanske ses någonstans längs leden.