Republikflagga  Börtnans vattenföreningar
 


Vattenföreningar i Börtnan
I Börtnan finns det tre stycken vattenföreningar som tillsammans svarar för huvuddelen av byns vattenförsörjning.
Börtnans västra vattenförening
Ordförande:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Sekreterare:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Kassör:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Börtnans vattenförsörjning ekonomisk förening
Ordförande: Thord Zackrisson
070–366 65 73
Börtnan 774 (Postn)
840 31 Åsarna
Suppleant: Birgit Zackrisson
070–287 43 36
Börtnan 774 (Postn)
840 31 Åsarna
Sekreterare: Gunnel Hennebo
070–368 11 46
Börtnan 721 (Halvar-Janns)
840 31 Åsarna
Suppleant: Evert Jonsson
070–270 20 58
Börtnan 769 (Janns-Hanns)
840 31 Åsarna
Kassör: Göran Ericsson
070–371 56 83
Börtnan 766 (Oppi-Nils)
840 31 Åsarna
Suppleant: Sören Hansson
070–333 10 41
Börtnan 770(Nils-Hanns)
840 31 Åsarna
Vattenföreningen i gamle Jørn-Pers
Ordförande:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Sekreterare:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Kassör:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna
Suppleant:
070–xxx xx xx
Börtnan xxx (xxxxx)
840 31 Åsarna