Klampenborgs vägsamfällighetsförening
Årsmötesprotokoll: 
Klampenborgs vägsamfällighetsförening - Årsmötesprotokoll 2012
2012
Klampenborgs vägsamfällighetsförening - Årsmötesprotokoll 2013
2013
Klampenborgs vägsamfällighetsförening - Årsmötesprotokoll 2014
2014
Saknas
2015
Klampenborgs vägsamfällighetsförening - Årsmötesprotokoll 2016
2016
Styrelsen för Klampenborgs vägsamfällighetsförening år 2016
Ordförande: Pär Olsson
070–232 11 51
Skålan 155 (Ors)
840 31 Åsarna
Kassör: Majlis Handler
070–580 90 36
Skålan 315 (Oppi-Lars)
840 31 Åsarna
Ledamot:
2015-2016 
Sven Borglund
073–840 61 36
Börtnan 729
840 31 Åsarna
Ledamot:
2016-2017 
Bengt Karlström
070–557 53 81
Skålan 178 (Frans)
840 31 Åsarna
Ledamot:
2016-2017 
Pär Olsson
070–232 11 51
Skålan 155 (Ors)
840 31 Åsarna
Ledamot:
2015-2016 
Erling Persson
070–224 18 78
Skålan 205 (Zakris)
840 31 Åsarna
Ledamot:
2016-2017 
Fredrik Svelander
070–531 15 51
Box 159
840 32 Klövsjö
Suppleant: Ingemar Eriksson
070–585 28 51
Gusta 607
834 98 Brunflo
Revisorer för Klampenborgs vägsamfällighetsförening år 2016
Revisor: Eldor Johansson
070–828 28 65
0 Klövervägen 18
840 340 Svenstavik
Revisor: Johnny Mattsson
070–567 82 13
Skålan 355 (Bakken)
840 31 Åsarna
Revisorsuppleant: Ulf Karlström
070– 581 97 46
Skålan 154 (Kallstrøms)
840 31 Åsarna