Föreningar ...
Bildarkivet
Skytteföreningen
Älgskånkarna
Skålan
Klampenborgs vägsamfällighetsförening
Skålans byhøvding
Skålans bysamverkan innefattande
Skålans byaråd
Skålans bygdegårdsförening
Skålans vattenförening
Skålans väglyseförening
Skålans byåldermän
Skålans fiskevårdsområde
Skålans idrottssällskap
Skålanskorpen
Skålans kristliga förening
Skålanskören
Skålans snöskoterklubb
Skålans syförening
Skålans älgjaktlag  –  Jaktbild
Börtnan
Börtnans byhøvding
Börtnans byutveckling och dess
bygdegård Börtnangården
Börtnans fiskevårdsområde
Börtnans samfällighetsförening
Börtnans snöskoterklubb
Börtnans syförening
Börtnans vattenföreningar
Börtnans älgjaktlag  –  Jaktbild

Fonden för Börtnangården
Ennre: 2016-04-28