Skålans bysamverkan

Skålans bysamverkan är en paraply- organisation för Skålans byaråd, Skålans bygdegårdsförening, Skålans vattenförening och Skålans väglyseförening. Nedanstående uppräknade 3+4 personer bildar styrelse i samtliga föreningar.
Adress
Skålans bysamverkan
c/o Bengt Karlström
Skålan 178  (Frans)
840 31 ÅSARNA
Republiken Jamtland
Styrelseledamöter
Ordförande: Bengt Karlström
Skålan 178  (Frans)
Kassör: Tore Nilsson
Skålan 206  (Nordinstugu)
Ledamot: Jimmy Boije
Skålan 232  (Kiln)
Ledamot: Urban Handler
Skålan 315  (Oppi-Lars)
Ledamot: Annette Nääs
Skålan 181  (Lars-Svens)
Ledamot: Sara Olsson
Skålan 155  (Ors)
Ledamot: Anders Persson
Skålan 181  (Lars-Svens)
Suppleanter
Suppleant: Lisa Nordenberg
Skålan 158  (Nordenbergs)
Suppleant: Inger Olsson
Skålan 138  (Tøammas)
Suppleant: Erling Persson
Skålan 205  (Zakris)
Suppleant: Ida Persson
Skålan 134

Arbetsutskottet för byarådet Ledamot: Annette Nääs
Skålan 181  (Lars-Svens)
Ledamot: Inger Olsson
Skålan 138  (Tøammas)

Arbetsutskottet för bygdegårdsföreningen Ledamot: Jimmy Boije
Skålan 232  (Kiln)
Ledamot: Sara Olsson
Skålan 155  (Ors)

Arbetsutskottet för bönhuset Ledamot: Lisa Nordenberg (även kassör)
Skålan 158  (Nordenbergs)
Ledamot: Ida Persson
Skålan 134

Arbetsutskottet för vattenföreningen
Den som skulle behöva en kopia av kartan över Skålans vattenledningssystem (t.ex. vid planering inför ett grävarbete), kan kontakta Bengt Karlström eller Urban Handler för att få sig en pdf-fil tillskickad lämplig för utskrift i A3 eller i ett större format.
Ledamot: Bengt Karlström
Skålan 178  (Frans)
Ledamot: Urban Handler
Skålan 315  (Oppi-Lars)

Arbetsutskottet för väglyseföreningen Ledamot: Anders Persson
Skålan 181  (Lars-Svens)
Ledamot: Erling Persson
Skålan 205  (Zakris)