Republikflagga  Skålans fvo
 
c/o Leif Rodhe, 070–342 79 88
Emriks, Skålan 162
840 31 ÅSARNA
Skålans fiskevårdsområde
Skålans fiskevårdsområde (SFVO) utgörs av fiskevatten i Ljungan med omnejd i anslutning till byn Skålan, och är även namnet på den förening som styr fvo:t. Föreningen arrangerar på långfredagen varje år den numera klassiska Skaolpimpeln. För mer info, se Fiske inom Skålans fvo.
Styrelsen för Skålans fiskevårdsområde
Ordförande: Anders Persson
070–215 41 49
Skålan 181 (Lars-Svens)
840 31 Åsarna
Sekreterare: Leif Rodhe
070–342 79 88
Skålan 162 (Emriks)
840 31 Åsarna
Kassör: Britt-Marie Sjöberg
070–520 50 18
Skålan 361 (Bakken)
840 31 Åsarna
Ledamot: Astor Hermansson
073–355 68 87
Skålan 213 (Jo-Lars)
840 31 Åsarna
Ledamot: Bengt Nordenberg
070– 230 58 67
Skålan 158 (Nordenbergs)
840 31 Åsarna
Ledamot: Håkan Wikén
070– 323 00 16
Skålan 201 (Ol-Anners)
840 31 Åsarna
Skålans FVO: Fiskeguide och regler
Årsmöten Fiske inom Skålans fvo
Årsmöte 1999 ... Fiske inom Skålans fvo 1999
Årsmöte 2000 ... Fiske inom Skålans fvo 2000
Årsmöte 2001 ... Fiske inom Skålans fvo 2001
Årsmöte 2003 ... Fiske inom Skålans fvo 2003
Årsmöte 2004 ... Fiske inom Skålans fvo 2004
Årsmöte 2008 ... Fiske inom Skålans fvo 2008
Årsmöte 2009 ... Fiske inom Skålans fvo 2009
Årsmöte 2010 ... Fiske inom Skålans fvo 2010
Årsmöte 2011 ... Fiske inom Skålans fvo 2011
Årsmöte 2012 ... Fiske inom Skålans fvo 2012
Fiskeaktuellt
 
 
 
Fiskeaktuellt 2007
Fiskeaktuellt 2008
Diverse