Skålans kristliga förening
Skålans kristliga förening har diverse arrangemang på sitt program och då bl.a. den årligen återkommande missionsauktionen i bönhuset kring 1:a advent. Se ett litet bildreportage från 1999-11-26.
Styrelsen
Ordförande:
Skålan xxxx  (yyyyyyyy)
840 31 ÅSARNA
0687–320 zz
Kassör: Lisa Nordenberg
Skålan 1201 (Bakklunds)
840 31 ÅSARNA
0687–320 72