Skålanskorpen
Adress
Skålanskorpen
c/o Inger Olsson
Skålan 1190  (Kallströms)
840 31 ÅSARNA
Republiken Jamtland
Skålanskorpen har motionsgymnastik m.m. på sitt program och står som ansvarig för det sedan 1996 årligen arrangerade CYPAKUTSI.
Styrelsen
Ordförande: Inger Olsson
Skålan 1190  (Kallströms)
Sekreterare: Åsa Karlström
Skålan 1211  (Glans)
Kassör: Ia Folkesdotter
Skålan 12xx  (Karlsheim)
Ledamot: Anna Nordenberg
Skålan 1204  (Emriks)
Ledamot: Anette Nääs
Skålan 1294  (Nea Hylla)Ordförande i Skålanskorpen,
Inger Olsson