Skålans idrottsklubb som medlem i
Sveriges riksidrottsförbund