Kulturyttringar i Skålan och Börtnan
Denna avdelning inom Skålan-Börtnan-webben har hitintills varit relativt eftersatt, men kommer successivt vad det lider att utökas med material.
Søvestjamska
Den som vill lyssna till lite søvestjamska av mer urspungligt snitt kan gå till SOFI (institutet för språk och folkminnen) och välja sidan där Emma Olsson från Storhallen (hennes två fastrar, Elin och Marit, gifte sig i Börtnan respektive i Skålan där de levde under namnen Per-Kalls-Eli respektive Erik-Svens-Maret) berättar om vad som hände när hon och en annan fäbodpiga skulle gå i vall med kreaturen i skogen (klicka på "Lyssna" till höger om textåtergivningen på svenska.)
I artikeln Den sekundära diftongen ao beskrivs en av de yttringar som är karakteristisk för søvestjamska.
Nager inspălinger
Skicka hem oss till Börtnan Jag vil ha en liten sametös, m.fl. sånger
Ein jamthunn
Ein jamthunn / En jamthund
Vill du bli utskälld? Klicka då på bilden.