Bensinpåmper i Skaola
Bensinpumpar i Skålan
Foto: Länsstyrelsen, Johan Loock
På svenska Byggnadsminnesmärke: Skålans bensinstation (Nynäs/BP)
..... Länstyrelsens i Jämtland sida ...lansstyrelsen.se/jamtland
..... Riksantikvarieämbetets sida ...rsv.se
På svenska Esso och Nynäs (sedermera BP) i Skålan ...zlattes.com
..... Esso-pumpen vid Sundvis lanthantel i Skålan
..... Nynässtationen i Zakris-Handlers i Skålan
På svenska K-märkt bensinmack i Skålan ...classicmotor.se
..... Classic Motor Magazine 9/2004, sid. 45-45