Kultur ...
Friskola i Skaola / Skålans friskola
Allment
Marsimartnan
Nynorskpeikarar
Nynorsk på nettet
Røros å Rørosmartnan
Søvestjamska. Eitt eksempel
Skaola å Børtn  
Arr...i Børtn/Skaola
Bild...Bildarkive at Børtn/Skaola
Spraok...ao-diftongen
Skaola (e aksflokk)
Avantg...Sten Hansson...YouTube
Bok...Buvaller i Kløfsjø mă omnejd
Dans...Dans i Skaola
Hist...Bensinpåmper i Skaola
Hist...Føalkrekinga 1890
Hist...Kraftn...btea.se
Hist...Staðnamne Skaola
Hist...Sonnvis lanthannel
Idrott...Skålans idrottsklubb
Konst...Agneta Jonasson
Konst...Lena Wagenius
Kurs...Fortbildningskursn 1947
Musik...Lye te kauker
Trad...Tomtetradisjon i Skaola
Børtn (e aksflokk)
Hist...Falkrekinga 1890
Konst...Vernissager
Musik...Kauker
Musik...Patriks Combo...YouTube
Revy...Börtnan Nöjesproduktion
Jamtland–Trøndelag
Republikjen...Jamtalann
Brørlanne...Norl-Trøndelag
Brørlanne...Sør-Trønnelag
Heile...Nøari / Nari
. Lenksier ...
Republikjen Jamtalann
Brørlanne Trønnelag
arkiv å bibliotek
bygdepresentasjoner
dans
djurliv
film
foreininger  (ej sporter)
føretag  (ej media)
historia
kunst & design
luguberiteter
lereseta
martner å festivaler
media
museer
musik
religioner
revy
sporter
spraok
teater
øvrige foreteelser
Ennre: 2014-03-31