Kauker
fra Søvest-jamtland
inspăla 2009-07-09
overom Gaorlmyra i Skaola
*  Bokstaven ă stao for e oppet
(e ljøsst) å laongt e 'a', mă e
uttal ungefer som [ahhh].
Erik-Svens-Măret
a Erik-Svens-Măret
'Kökar'
från sydvästra Jämtland
inspelade 2009-07-09
ovanför 'Gårdmyren' i Skålan
Lye te Inspăling Opptekkne ette (si Kløffsiøboka, sian 40–)
A..Gammelkauken..v1: 123 a Lisa [Zakrisdoter] Olofsson
(a Jo-Ors-Lisa i Kløffsiø)
A..Gammelkauken..v2: 12 a Brita [Olofsdoter] Hammarberg
(Kløffsiø)
A..Gammelkauken..v10: 12 a Maret [f. Jørnsdoter, Storhøalln] Svensson
(a Erik-Svens-Măret i Skaola)
B..Skaolkauken..v2: 12 a Eskilina [f. Nystedt, Østersund] Höckert
(a Ersilina i Emriks i Skaola)
C..Garlbergskauken..v1: 12 a Anne [f. Strøm, Børtn] Halvarsson
(a Jo-Lars-Anne i Skaola)


Pao søvestjamska  Te kauke [køuke] e de såmmu som te huje hell rope, å e som Nynorskordboka angi trolein relatere te å 'kaue' som i tura* si* orlmessut e beshlekte mă svenskorlom* 'kule' (dalmaol), samt 'kôle' å 'kuje' (vesterdalmaol).
På svenska  Att köka är detsamma som att hojta eller ropa, och är som Nynorskordboken anger troligen kommet av att 'kaue' som i sin tur är besläktat med svenskorden * 'kule' (dalmål), samt 'kôle' och 'kuje' (västerdalmål).
Orle kauke e brukt for å beskrive hårr butauser sjong dao dom a aftana lokke heim kyn sine te buvøalln for mjøalking å nattforvar i søammarfeusan*. Ordet kauke används för att beskriva hur fäbodtöser sjunger då dom om aftonen lockar hem sina kor till fäbodvallen för mjölkning och nattförvar i sommarfähuset.
Hu som kauke e operasaongersk, heite Karin Ingebäck, å hærstamme frao Vara i Västergötland. Gåbben hennes, n Anners-Larsa (æven han e operasaongar), ha røttran sine i Børtn å Skaola. Dă seinar antye hårr a Kari (æven via n Astor Hermansson i Skaola) ha vørte introdusere te å kauke. Karin Ingebäck
Karin Ingebäck
Hon som kökar (kular) är operasångerska, heter Karin Ingebäck, och härstammar från Vara i Västergötland. Hennes make, Anders Larsson (även han är operasångare), har sina rötter i Börtnan och Skålan. Det senare antyder hur Karin (även via Astor Hermansson i Skålan) har blivit introducerad till att 'köka'.
  *  Orle stao i bestemd form dativ.
**  Bokstaven ă stao for e oppet (e ljøsst) å laongt e 'a', mă e uttal ungefer som [ahhh].