Nagur saonger pao jamska


Nagur saonger der
n Anners-Larsa
sjong pao
søvestjamska som hu e nufortien

(innebăr blann anne att "pao huse" vaorl sjøngen istelle for rette dativ-
forma "pao husan"). Màrk lell att orle nufortia ha vørte dativbøygt te nufortien.
 
N Anners-Larsa i aksjon
 
Saong: Huvva for en julaftan
Tekst & Musik: Ewert Ljusberg

Saong: Lilhl-Pelle
Tekst & Musik: ?

Saong: N Pe-Persa
Tekst & Musik: Olle Simonsson

Saong: Nu skă mă ăta
Tekst: Mårten Magnusson
Melodi: Vårvindar friska
© De på denna webbsida i mp3-format åtkomliga inspelningarna Huvva for en julaftan, Lihll-Pelle, N Pe-Persa, Nu skă mă ăta, alla med Anders Larsson som sångare, får kopieras för privat bruk och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen, men får ej utan sångarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Skålan-Börtnan:s och Jamtamots i Uppsala webbsidor, detta oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Inspelningen gjordes i all hast fredagen den 4 juni 1999 i HomeStudio i Revsund. Förslag på (gratis) uppspelningsprogram är RealJukebox beta och WinAmp för PC samt SoundApp och MacAmp för Mac.