Næringsliv i
Skaola å Børtn
Näringsliv i
Skålan och Börtnan
Kraftn, vattenkraftverket vid den gamla Skålkvarnsforsen btea.com