B Johansson  –  Förädling och försäljning av renkött
Republikflagga  B Johansson
c/o Bengt Johansson
Orrgården 13 / Glein
840 31 ÅSARNA
0687 – 140 83
070 – 697 64 66