Uttasjøn  –  Jordbruk
Ei ta kuom hans John-Arne Thyselius om aftan 10/8 2006
Foto: Lasse Larsson
Ei ta kuom hans John-Arne Thyselius om aftan 10/8 2006.
Republikflagga  Uttasjøn
c/o John-Arne Thyselius
& Cleo Biezen
Utomsjön 661 / Uttasjøn
840 31 ÅSARNA
0687 – 330 15
070 – 580 12 64 (John-A.)
073 – 091 32 95 (Cleo)