Välkommen ...
Adresser
Karter
Lye te kauker
Nagur saonger pao jamska
Motiv frao Skaola
E bjennide
N bjenn som titte bortett
N bjenn som titte hitett
Dunfiskje
Feuse i Erik-Svens
Flygvy 1 øve Skaola 1998
Flygvy 2 øve Skaola 1998
Flygvy 3 øve Skaola 1998
N forvintervy i Skaola
Ei gammal e låu
Fiskjefaongster i Skaola
Gukkusko i Skaola
Landsvægen uttafor Zakris
Lænnesare ti n baot
Maolgaong i CPKS 1999
Moran. Glansare
Moran. Kărning ta smør
Okssjøn. E flauthylle
Okssjøn. Nea n snøkant
Okssjøn. Pirkfaongst
Okssjøn. Visit
Orrspel i Mobuom
Pirking pao Fotingen
N rein i Vælle
Republikfana i svaj
Skaola sitt ommanett
Skola. Storskola vt 1928
Skola. Lesaore 1998/99
Skolonger pao badutflykt
Soloppgaong. Bild 1
Soloppgaong. Bild 2
Sonnvisbua
N storøure
N straumstare
Tomtertradisjoner i Skaola
Traongforsn
Fjorttan vyer i Skaola 2008
Vy frao Lænnesberge mot Skaola
Vy øve Skaolsjøn
Vy øve Kløfsjøfjella
Vy øve (norl-)ferjestan
Vy øve temmerbrøyt
Vy øve Vikjen
Vægskylhter
Vælleulven. Bild 1--7
Ærsjakt hemă Haosjøa
Motiv frao Børtn
Asfaltering ta væg 321 2011
Auster-Gărlaobuan 1945
Brystuggu i Byes
Børtnsjøn annes 2012
Dans pao Jørghjella
Diskusjon uttafor buen
Dragspel pao bua
Fiskjefaongster i Børtn
Flygvy 1 øve Børtn 1998
Flygvy 2 øve Børtn 1998
Flygvy 3 øve Børtn 1998
Galbergs-John
Hambergsedu i november
Hambergsedu i vinterskrud
Hambergsedu. Nea
Hester oppi-Nils
Hærser i Ødins
Hærsebune i Byes
Jorlkjellarn i Byes
Lon å hebre i Ødins
Eimogen e mylhte i Børtn
Ei paoskkjering
Paoskkjeringer å paoskhărar
Pao væg in i bua
Vekjøring  mă hest å shlăă
Vy øve Kvisshla
Vægskylhter
Ærsjakt 1987. Skøttn e ælger
Ærsjakt 1995. N stellht n ælg
Ennre: 2014-03-31