Information om webbsidorna
Tanken med Skålan-Börtnan:s www-sidor är att de ska fungera som ett samlingsforum för folk med anknytning till byarna, samt ge en presentation för turister och andra. Genom att "på nätet" hålla ihop de två geografiskt närliggande byarna rationaliseras presentationer av sådant som är likartat, och ett nästintill komplett utbud av basservice toppat med bygdespecialiteter kan presenteras för den allmänne turisten. Samordningen upplevs dessutom förmodligen som logisk av skolbarn från byarna eftersom en gemensam skolgång gäller fr.o.m. förskoleåldern upp till sjätte klass.

Synpunkter på Skålan-Börtnan:s www-sidor mottages gärna.

I loggboken noteras icke försumbara förändringar som har gjorts på Skålan-Börtnan:s www-sidor.

Webmaster
Lars-Göran (Lasse) Larsson